Eğitimci

ALİ ALPASLAN

BURSLAR
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret2102377

KPSS A Kadrosu Nedir, Kimler Başvurabilir?

KPSS A Kadrosu Nedir, Kimler Başvurabilir?

 (A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi)

Yani bu kariyer kadrolarını seçebilmek için ilgili kpss puanını almak, sonrasında da kurumların kendi açmış olduğu sınavlara ve mülakatlara girmek gerekmektedir. 

Kpss, (A) Grubu kadrolara kadrolara atanacaklar atanacaklar için kurumlar kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

Sınavın geçerlilik süresi ne kadar?


Sınav sonuçlarının 2 yıl boyunca geçerli olduğu A grubu kadrolara sadece üniversite mezunları (lisans) veya bir lisans programından iki yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlar girebilir.

Hangi bölüm mezunları başvurabilir?

Önceden sadece hukuk, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin başvurduğu ve genellikle o bölüm mezunlarına yönelik açılan kadrolara, artık neredeyse tüm fakülte mezunlarından memur alımı yapılmaktadır. Mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanlarla matematik, fizik gibi fen edebiyat fakültesi mezunlarına yönelik müfettişlik, uzman yardımcılığı vb. kadrolara artık bu bölüm mezunlarından da alım yapılmaktadır. 

Birkaç örnek verecek olursak;

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığına; kimya mühendisler, kimyagerler, sağlık idaresi yüksekokulu mezunları,
İller Bankası uzman yardımcılığına; İşletme, İktisat, Hukuk, Bankacılık, Maliye, Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık mezunları,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettiş yardımcılığına; Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Bölümü, Zootekni Bölümü) ve) Veteriner Hekim olanlar,
Gümrük Müsteşarlığı gümrük uzman yardımcılığına; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programları ile Matematik ve İstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezunları,

Kalkınma ajansı uzmanlık kadroları için, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, şehir ve bölge planlama ile mühendislik mezunları başvurabilir. 

Üst ve Alt  yaş sınırları

B grubu kadrolar

Çift yıllarda yapılan ve direkt Ösym merkezi yerleştirmesiyle ataması yapılan kpss “B” grubu kadrolarında üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

A grubu kadrolar

Uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen, murakıp, denetçi, kaymakam unvanlı kadrolara kariyer meslekler denir. Genelde iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının girdiği bu kadrolara, 2011’deki mevzuat değişikliği ile Mühendislik, Fen-Edebiyat, Eğitim, Mimarlık, Eczacılık, İletişim Fakülteleri ile BESYO mezunları da yoğun bir şekilde dahil edilmiştir. Her sene yapılan bu sınavda 35 üst yaş sınırı vardır. Mevzuatta şöyle yazar:

Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alman ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Bazı kurumlar da verilen kadroların niteliğine göre yaş sınırı koyabilmektedirler. Örneğin infaz ve koruma memuru olabilmek için merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranır gibi...

Öğretmenlikte yaş sınırı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında; sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda; en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında “40 yaşından  gün almamış olmak şartı” aranmaz.

Alt yaş sınırı

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekiyor.  


Yorumlar - Yorum Yaz
HABERLER