Eğitimci

ALİ ALPASLAN

BURSLAR
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam141
Toplam Ziyaret1323240

ASDEP ALIM İLANLARI

(ANKARA)Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarda Çalıştırılmak Üzere Toplamda 64 Danışma Yönlendirme Elemanı/ ASDEP Görevlisi Alınacaktır. Başvuru İçin Son Tarih 17 Haziran 2016’tır.


GENEL BİLGİLER
 Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır. Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

1.Nufus Cüzdan Fotokopisi
2.Diploma Fotokopisi
3.Kpss Sonuç Belgesi
4.Askerlik Durum Belgesi ( Erkek Adaylar İçin)
5.Vesikalık Fotoğraf ( 2 Adet)
6.Adli Sicil Kaydı
7.CV

Başvuru Formu

 (GAZİANTEP) “Aile Sosyal Destek Programı” kapsamında özel hizmet alımı yolu ile danışma yönlendirme/asdep görevlisi alımı ilanı

Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.
Başvuru şartnamesini ve formu indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

ASDEP BAŞVURU FORMU.pdf

 

ASDEP İLANI.pdf


(HATAY) 
İl Müdürlüğümüzce “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) - Danışma ve Yönlendirme Görevlisi Personeli Alımı Yapılacaktır

GENEL BİLGİLER
 
    Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 48 Danışma-Yönlendirme (28 Antakya Sosyal Hizmet Merkezi, 20 İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi) Elemanı alımı yapılacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru Formu

Not: Başvuru Tarihi Önümüzdeki hafta içerisinde Web sayfasında kesin olarak açıklanacaktır.

 

Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
   Telefon  : 0326 216 10 89
      Faks    : 0 326 213 58 42
Adres: Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:13 Antakya/Hatay
       E-posta  : hatay@aile.gov.tr
(BURSA)
 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

GENEL BİLGİLER 
 
     Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 40 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
    Başvurular 14 Mart - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
   Telefon  : 0224 223 19 26/36
      Faks    : 0224 223 14 18
Adres: Santralgaraj Mah. Gaziakdemir Cad. No: 04 Osmangazi/BURSA
       E-posta  : bursa@aile.gov.tr
(MALATYA)
AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR.


ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;
 
1- Sosyal Hizmetler
2- Psikoloji 
3- Sosyoloji 
4- Çocuk Gelişimi 
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
6- Aile ve Tüketici Bilimleri 
 
bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

Malatya için istihdam sayısı  16 kişi
 

                         BAŞVURU ŞARTLARI
1)       Türk vatandaşı olmak,
2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)       Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)       Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)       Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)       Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)       ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.


Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...


İSTENİLEN BELGELER

1-İkametgâh,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),
4-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),
5-Diploma fotokopisi,(  Diplomanın aslı görülüp onaylatılacaktır.)
6-KPSS Sonuç formu (5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015)
7-Yeni çekilmiş  2  adet vesikalık fotoğraf
8-Varsa alanla ilgili sertifika/belgeler (örnek ;Aile Danışmanlığı Sertifikası)BAŞVURU YERİ
 
Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Adres     :Cevherizade Mah. Mücelli Cad. No:91 Battalgazi / MALATYA
Telefon  : 0(422) 325 99 92 - 325 99 22NOT: 15.04.2016 tarihinde Hizmet alım ihalesi gerçekleştirilecek olup belirlenen Yüklenici firma aracılığıyla  İŞ-KUR Müdürlüğüne kaydı bulunanların müracaatları alınacaktır. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, Danışma Yönlendirme Elemanı /ASDEP Görevli Sayısının 4 katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil liste belirlenecektir.. Asil listenin %50' sine kadar personel için yedek liste hazırlanacaktır.  ( Asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının %50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır.)

(BALIKESİR) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP) - DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.            
 

 

GENEL BİLGİLER 
 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve İl Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında 4735 sayılı kanuna göre imzalanacak sözleşme sonrası bağlı kuruluşlarımız Altıeylül Sosyal Hizmet Merkezi ve Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezinde çalıştırılmak üzere İl Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle 16 hizmet alım personeli belirlenecektir.

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Altıeylül Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 12, Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 4 Hizmet alımı olmak üzere, toplam 16 Danışma-Yönlendirme Elemanı (Tercihen 8 Erkek - 8 Bayan) alımı yapılacak ve 01 Mayıs 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 8 (sekiz) ay çalıştırılacaktır.

Başvurular 4 Nisan - 15 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Balıkesir İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir. 
 

 
BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
10) Başvuruda bulunanlardan en yüksek KPSS/P3 puanına göre sıralanması neticesinde alınacak olan 16 ASDEP görevli sayısının 4 katı kadar yani 64 aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan (16 kişi) alınacak olup, asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının %50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanacaktır,
11) İl Müdürlüğümüze müracaat herhangi bir müktesep hak oluşturmaz,
12) İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına tekil edebilmek için 15.04.2016 tarihine kadar aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır. İlimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi hizmet alım ihalesi 18.04.2016 tarihinde yapılacak olup ihale sürecinin tamamlanması ve ihaleyi alan firmanın belli olmasından sonra müracaatçıların İl Müdürlüğümüzle irtibata geçerek ihaleyi alan firmaya da evrakların verilmesi gerekmektedir,
 

ASDEP NEDİR? NE AMAÇLANIYOR? (Bilgi için buraya tıklayınız.)

 

ASDEP ve RİSK HARİTALARI (Bilgi için buraya tıklayınız.)

 

ASDEP'İN FARKLILIĞI NEDİR? (Bilgi için buraya tıklayınız.) 

 

AİLE HEKİMLİĞİNE BENZER BİR SİSTEM Mİ GETİRİLİYOR? (Bilgi için buraya tıklayınız.) 


BAŞVURU  AŞAMASINDA  İSTENİLEN  BELGELER:

1) Başvuru Formu (İndirmek için buraya tıklayınız.)
2) Özgeçmiş (CV) (Örnek CV indirmek için buraya tıklayınız.)
3) KPSS Sonuç Belgesi
 
MÜLAKATTA  BAŞARILI  OLANLARDAN  İSTENİLECEK  BELGELER:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir)
2) Adli sicil Belgesi (Resmi Kurumlar için ibaresi yer alması gerekmektedir)
3) Diploma Fotokopisi (En az Lisans mezunu olmak şartıyla, belgenin aslı başvuru sırasında görülecektir)
4) İkametgâh Belgesi
5) Sağlık Raporu (Aile Hekimlerinden alınabilir)
6) 2 adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak şartıyla)


Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon        :
 0266 249 29 73 / 249 42 93
Faks            : 0266 249 78 77
Adres          : Bahçelievler Mh. Teknik Lise Cd. No:121/A Altıeylül / BALIKESİR
E-posta       : balikesir@aile.gov.tr


(AYDIN) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE ASDEP GÖREVLİSİ/DANIŞMA -YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

 
GENEL BİLGİLER 
 
     Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere özel hizmet alımı yoluyla 18 ASDEP Görevlisi/Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır. Ön başvurular 01 - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, istenen belgeler ile beraberAydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nedoğrudan başvurmaları gerekmektedir.

1- Kimlik Fotokopisi
2- Diploma Fotokopisi
3- KPSS Sonuç Belgesi
4- İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
5- Ehliyet Fotokopisi (varsa)
6- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
7- Adli Sicil Beyanı
8- Sağlık raporu (aile hekimliğinden alınabilir)
9- Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI

1-) Türk vatandaşı olmak,
2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4-) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5-) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6-) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8-) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9-) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
10-) İl Müdürlüğümüze bağlı sosyal hizmet merkezlerinde ASDEP görevlisi / Danışma Yönlendirme Personeli olarak çalışmak için başvuracakların, işe yerleştikten sonra Aydın ilinde veya ilgili SHM bölgesinde ikamet etmesi şarttır.
 
 
 
BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN:

AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Veysipaşa Mah. Hükümet Bul. No:65
Tel: 0 256 2145036         Fax: 0 256 2253192
aydin@aile.gov.tr
(MERSİN) ASDEP PERSONEL ALIM İLANIAİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP)
KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA
DANIŞMA YÖNLENDİRME / ASDEP GÖREVLİSİ
ALIMI YAPILACAKTIR


ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için
özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci başlatılmıştır.

ASDEP Görevlileri;
 
1- Sosyal Hizmet 
2- Psikoloji 
3- Sosyoloji 
4- Çocuk Gelişimi 
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
6- Aile ve Tüketici Bilimleri 
 
bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar
arasından geçerli KPSS P3 puan türünden
en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda
bulunanların en yüksek puana göre sıralanması
neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi
sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce
yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

MERSİN İli için

14 ( Akdeniz  SHM )
12 ( Toroslar SHM )
14 ( Tarsus   SHM )

olmak üzere toplam 40 istihdam gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1)       Türk vatandaşı olmak,

2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

4)       Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma
olmamak,

5)       Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi
bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış
yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş
olmak,

6)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53.
Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini
devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı
olmamak,

7)       Yurdun her yerinde görev yapmasına, her
türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme
engeli bulunmamak,

8)       Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji,
Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu
bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

9)       ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve
4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavlarında (KPSS),
KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan
almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-      
Başvuru Formu (Aşağıdaki Link üzerinden veya
         İl Müdürlüğümüz ile
         Sosyal Hizmet Merkezlerimizden alınabilir)

2-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi
         (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)

3-      Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

4-      En az Lisans Diploma fotokopisi
         (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)

5-      KPSS Sonuç belgesi

6-      CV - Kısa Özgeçmiş


BAŞVURU YERİ

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların

04.04.2016 Pazartesi gününden

06.05.2016 Cuma
 günü mesai bitimine kadar

istenen belgelerin bulunduğu kapalı dosya  ile
İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular
kabul edilmeyecektir.
 

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Telefon   0 (324) 237 61 07

Faks       0 (324) 231 12 55

Adres     Çankaya Mah. 4716 Sk. No:16 
               Akdeniz  /  MERSİN

E-mail     mersin@aile.gov.tr

(SAMSUN)
ASDEP GÖREVLİSİ ALIMINA BAŞVURU LİSTESİ

Listeler haftada bir yenilenecektir.Liste de bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünenler İl Müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirler.

ASDEP BAŞVURULARI.pdf

(ERZURUM) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.
GENEL BİLGİLER 
 

     Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 16  Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
    Başvurular 14 Mart - 17 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 
 Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 
ADRES: 

Rabiana Mah. Atatürk Lisesi Sok No:1
YAKUTİYE / ERZURUM

TELEFON:
0.442. 234 15 41
0.442. 234 15 43

FAKS:
0.442. 233 65 16

E-POSTA:
erzurum@aile.gov.tr
erzurumaile@gmail.com(ORDU) ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAY


(ÇANKIRI) AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 


ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere  istihdam süreci başlatılmıştır. 

ASDEP Görevlileri;
 
1- Sosyal Hizmet 
2- Psikoloji 
3- Sosyoloji 
4- Çocuk Gelişimi 
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
6- Aile ve Tüketici Bilimleri 
 
bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğü mülakat komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

Çankırı için istihdam sayısı ;  Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere toplam 4 istihdam gerçekleştirilecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI , İSTENEN BELGELER ve YERİ 

1)       Türk vatandaşı olmak,
2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)       Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)       Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)       Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)       Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)       ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Formu (Aşağıdaki Link üzerinden veya İl Müdürlüğümüz ile Sosyal Hizmet Merkezlerimizden alınabilir)  TIKLAYINIZ
2-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
3-      Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
4-      En az Lisans Diploma fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
5-      KPSS Sonuç belgesi
6-      CV - Kısa Özgeçmiş

BAŞVURU YERİ

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 01.04.2016 Cuma tarihinden itibaren - 11 Nisan 2016 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu kapalı dosya  ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.

MÜLAKAT

12.04.2016 Salı Mülakata Çağırılacaklar kişilerin duyrulması
13.04.2016 Çarşamba Mülakat Valilik Birlik Salonu Saat :14:00 
14.04.2016 Perşembe Mülakatta başarılı olanların ilanı

ÇANKIRI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon : 0 (376) 213 26 89
Faks      : 0 (376) 212 29 43
Adres    : Valilik Binası Kat :1 Merkez / ÇANKIRI
E-mail   : cankiri@aile.gov.tr

ASDEP NEDİR ? NE AMAÇLANIYOR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu Program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.  

RİSK HARİTALARININ OLUŞUMU

Hazırlık çalışmaları devam eden Bilgi İşlem altyapısı vasıtasıyla sosyal sorunlara ilişkin anlık veri girişleri sayesinde il, bölge ve ülke düzeyinde sosyal risk haritalarının oluşturulması sağlanacaktır. Risk haritaları, girilen veri sayısı ve tespit edilen sosyal sorunlar ile doğru orantılı olarak netleşecektir. İhtiyaç sahibi aile ve bireylerin tespitinin yanı sıra sosyal sorunların analizine de imkân verecek “Alan Taraması” ASDEP’in önemli unsurlarından biridir.  Alan taramaları ile veri girişleri gerçekleşecek, yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde oluşacak risk haritaları ile iller ve bölgeler arası farklılıklar gözlemlenebilecek, böylece duruma uygun yeni tedbirler uygulanacak, ihtiyaç doğrultusunda ulusal düzeyde yeni politikalar geliştirilebilecektir. Böylece risk gruplarında yer alan kişi ve ailelerin söz konusu “risklerden” uzaklaşmalarına yönelik çalışmalar yapılmış olacaktır.

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ (SHM) ve ASDEP

Bakanlığımız tarafından sunulan gündüzlü hizmetler büyük ölçüde Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin hazırlık sürecinde SHM’lerin Başvuru, Tespit ve İzleme birimleri, Aile Sosyal Destek görevlilerinin çalışma mekânı olarak planlanmış ve söz konusu birimin görevleri ASDEP göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. SHM’ler bundan sonraki süreçte de büyük ölçüde sahada çalışacak ASDEP görevlileri için çalışma mekânı fonksiyonu yerine getirecektir.

ASDEP ne zaman başlayacak?

ASDEP; bir bakanlık projesi olması hasebiyle bütün bilgiler değişebilir, zamansal programlar değişebilir, bazı şeylerden vazgeçilebilir, bazı şeyler eklenebilir. Bu yüzden ASDEP ile ilgili süreç, yasal bir formatı veya sınırlaması olan bir şey değildir. Bakanlık öngörüye dayalı olarak Mayıs ayı içerisinde çalışmaların başlatılacağını belirtmiştir.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) adından da anlaşılacağı üzere bir programdır. Daha önce programın prototip projeleri uygulanmıştır. Şu anki alım ise yine programın bir projesidir. Merkezi alım veya dönem ataması ile ilgili değildir. İstisnai bir alımdır. Proje bünyesinde çalışan meslek elemanları Danışma Yönlendirme Elemanı veya ASDEP Görevlisi olarak çalışacak. Proje bünyesinde Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlardan çalıştırılacak. 2014-2015 yılları KPSS P3 puanlarından hangisi yüksek ise o baz alınacak. Sıralamada bölüme bakılmaksızın en az 60 puanı olan adaylardan puanı yüksek olanlardan başlanarak sıralama yapılacak. Mülakata çağrılacak adaylar alınacak sayının 4 katı olacak. Asil liste ve yedek liste oluşturulacak. Yedek listede asil liste sayısının yarısı personel olacak. Alımlar 81 ilde hizmet alımı şeklinde yapılacak. Alım çalışmaları yaklaşık 2 ay içerisinde bitirilecek yani tahminen mayıs ayında çalışma başlangıcı olacak. Çalışma sahasında 2 kişi olarak (kadın-erkek) çalışılacak. Öncelikle personel ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Problem oluşmadığı takdirde sözleşme 3 yıla çıkarılacak. Proje başarılı olduğu takdirde alımlar arttırılarak 10 bin sayıya çıkarılacak.2016 yılı sonunda da 1500 personel alımı yapılacaktır. Yani bu sene toplamda 3000 personel alınmış olacaktır.

ASDEP'in farklılığı nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal politika uygulamalarında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) özellikle ülkemizin hızlı bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiği bir dönemde, bir proje olarak daha önceki uygulamalardan farklı bir bakış açısı sunuyor. Sosyal politikanın en önemli amaçlarından biri olan vatandaşların sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel sorun alanlarına ilişkin olarak meslek elemanları ile sahada bireylerin sorunlarını tespit etmenin yanında aynı zamanda bir danışmanlık ve aşamalı olarak bireylerin sosyal yaşamlarında iyileştirmeyi amaç ediniyor. Ailedeki sorunlar toplumdaki diğer bütün sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle şiddet kültürünün ve toplumsal zihniyetin ailede edinilmesi dolayısıyla ailenin korunması ve aileye sosyal destek sağlanması önem arz etmektedir. Ailelere yönelik olarak risk gruplarına göre ailelerin sınıflandırılması ve bu risklere karşı önlem alınması önem arz etmektedir. Üst seviyede riskli ailelerin orta seviyede risk seviyesine taşınması, orta risk grubunda bulunan ailelerin düşük risk seviyesine taşınması ve düşük risk grubundaki ailelerin sosyal desteklerinin ve rehabilitasyonunun sağlanması yolunda proje, toplumun temelini oluşturan aileye yönelik olarak önemli bir çözüm sunmaktadır.

Aile Hekimliğine benzer bir sistem mi getiriliyor?

Sosyolojik olarak bireysel sorunların toplumsal kültür ve yaşayış tarzından kaynaklandığını bunun için de sosyal danışman olacak meslek elemanlarının sorunların tespitinde bu temel yaklaşımı bilerek sahada olmaları toplum açısından önemli bir iyileştirme sağlayacaktır. Aile Sosyal Destek Programı'nda özellikle sorunun oluşmadan önlenmesi ve buna yönelik olarak tespit çalışmalarında sosyologların ve diğer meslek elemanlarının işbirliği ve uygulamaları programı başarılı kılmaktadır. Pilot uygulamalarda gözlemlediğimiz kadarıyla başarılı bir netice alınmıştır. Bu projede en önemli süreç her ailenin bir danışmanının olması ve Aile Hekimliği sistemine benzer şekilde işleyen bir mekanizmanın olmasıdır. Bu sayede her uzman sosyolog veya psikolog kendi görev alanına ilişkin olarak ailenin problemlerini özel olarak tespit edecek, aileye destek sağlayacak ve genel problemlerin çözümü için raporlarını bakanlığa bildirecektir. Sosyal risk haritalarının çıkarılacak olması ile dezavantajlı gruplara, şiddet gören kesimlere; kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve benzeri toplumun dezavantajlı olarak nitelendirilen kesimlerine yönelik olarak sosyal ve ekonomik desteğin yanında aynı zamanda danışmanlık sistemiyle toplumsal entegrasyon süreci ve toplumsal sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlanmış olacaktır.

ASDEP görevlisi ne yapacak?

Ülkemize göçle gelen bireylerin sosyal uyumunun sağlanması, kültür şoku, kültürel çatışma durumlarının yaşanmaması ve göç ile gelenlerin çeşitli ihtiyaçlarının saptanıp toplumsal uyumlarının sağlanması açısından sosyal destek programı önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Göç Dairesi Başkanlığı yabancıların sosyal politika ve aile ile ilgili sosyal desteklerinin sağlanması amacıyla kuruldu. Bu dairenin sahada olan ASDEP Görevlisi veya Sosyal Danışmanın elde ettiği verileri değerlendirerek buna göre politika belirlemesi yine toplumsal sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi Sosyologların diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde sürece dahil edilmesi sorunların teşhisi için problemlerin filmini çekmek ve sorunların tedavisinde meslek gruplarının işbirliği Bakanlığın sorunların kontrolünde önemli bir destek ve güç sağlayacaktır. Bu proje ile kısa zamanda sistemli bir sosyal destek ve danışmanlık sağlanarak sosyal politikaların önemli bir aşaması başarı ile tamamlanmış olacaktır. 
 
ASDEP BAŞVURU FORMU PDF TIKLAYINIZ

 
ASDEP BAŞVURU FORMU EXCEL TIKLAYINIZ


(AFYONKARAHİSAR) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

 
GENEL BİLGİLER 
 
     Aile ve Sosyal Politikalar Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 14 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.

     Başvurular 28 Mart - 08 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomanın aslı veya tasdikli sureti ve KPSS sonuç belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
    
       Alınacak personeller İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecekleri Sosyal Hizmet Merkezinde çalıştırılacaklardır. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri, Sosyoloji bölümleri (tercihen örgün eğitim) mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız....(YALOVA) AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 
ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;
 
1- Sosyal Hizmet 
2- Psikoloji 
3- Sosyoloji 
4- Çocuk Gelişimi 
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
6- Aile ve Tüketici Bilimleri 
 
bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan.

    

BAŞVURU ŞARTLARI , İSTENEN BELGELER ve YERİ 


1)       Türk vatandaşı olmak,
2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)       Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)       Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)       Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)       Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)       ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Formu (Aşağıdaki Link üzerinden veya İl Müdürlüğümüz ile Sosyal Hizmet Merkezlerimizden alınabilir)
2-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
3-      Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
4-      En az Lisans Diploma fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
5-      KPSS Sonuç belgesi
6-      CV - Kısa Özgeçmiş

BAŞVURU YERİ

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların  01 Nisan- 27 Nisan 2016 tarihleri arasında  mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu  kapalı dosya  ile  Yalova  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.
     Aile ve Sosyal Politikalar Yalova İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezimizde görevlendirilmek üzere 4 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
     

ASDEP BAŞVURU FORMU EXCEL 

(ÇORUM) 

ASDEP Meslek Elemanı Alım İlanı

             İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda ASDEP kapsamında çalıştırılmak üzere 12 kişilik meslek elemanı alımı yapılacaktır.
             Yapılacak olan alımlara, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümünden en az lisans düzeyinde mezun olanlar müracaat edebileceklerdir.
            Alınacak personelde, ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olma şartı aranacaktır.
           Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralaması yapılacak olup alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlisi, 12 meslek elemanının 4 katı aday ikinci değerlendirmeye girmeye hak kazanacaktır.
           Başvuru tarihleri:
           01.04.2016 – 15.04.2016 tarihleri arasında mesai bitimine kadar KPSS Sonuç Belgesi, Öğrenim Durumunu Gösterir Belge ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne (Valilik Ek Bina 8.Kat) yapılacaktır.
           Başvuru Formu için tıklayınız...

(VAN)Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme /ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

    4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezine 34 kişi, Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezine 4 kişi ve Erciş Sosyal Hizmet Merkezine ise 6 kişi olmak üzere toplam  görevlendirilmek üzere  44 kişi Danışma Yönlendirme/ASDEP görevlisi alımı yapılacaktır.
 
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP görevlisine asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

   Ön Başvurular, 28 Mart - 15 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Başvuru Formu var ise sertifikaları ile Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak, (Bu madde kapsamında işe alım esnasında veya işe başlatıktan sonra güvenlik soruşturmasında bu maddeye aykırı herhangi bir suç tespit edildiğinde kişinin iş akti fesh edilir)
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

                                                                                                            
BAŞVURU YERİ:

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Telefon: 0432 212 11 38 Faks: 0432 214 25 09
Adres: Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı C Blok Kat:2 VAN
  
(BOLU)  DANIŞMA VE YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI                                 DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ

                                       BAŞVURU ŞARTLARI ve DİĞER HUSUSLAR
 
Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında Bolu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ( 4 kişi ) bünyesinde çalıştırılmak üzere Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi personeli alınacaktır.
Son Başvuru Tarihleri: 15.04.2016
Başvuru Yerleri: Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
Başvuru Şartları:

              1.Türk vatandaşı olan
              2.Kamu haklarından mahrum bulunmayan
              3.Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan  dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı   suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan
               4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan
               5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan
               6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan
               7.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan
               8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan
               9.ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan Kişiler başvurabilir.Başvuruların adaylar tarafından bizzat yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuruda istenen belgeler:
                a. İkametgâh
                b. Nüfus cüzdanı fotokopisi
                c. Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir)
                d. Diploma fotokopisi
                e. KPSS sonuç belgesi 
                f. 2 Adet Vesikalık Fotograf 
               g. Sağlık Raporu ( aile hekiminden alınabilir )

(DÜZCE) AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI VE FORMU

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU FORMU EKTEDİR. 
 
BAŞVULAR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILACAKTIR.

http://duzce.aile.gov.tr/data/56f4e3f7369dc5c13498f36b/ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI.docx


http://duzce.aile.gov.tr/data/56f4e3f7369dc5c13498f36b/ASDEP BAŞVURU FORMU.doc(ZONGULDAK) ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alımı Duyurusu !

Aile ve bireylerinin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti,ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması,gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması,sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi 8 personel istihdam edilecektir.

İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi,muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 21.03.2016 – 04.04.2016 tarihleri arasında aşağıda başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Türk vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9.ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
10.Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların 04.04.2016 tarihi mesai bitimine kadar Diploma Fotokopisi,KPSS Sonuç formu ve cv formunu doldurup mesai saatleri içerisinde İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.


Örnek CV için TIKLAYINIZ 
İletişim :

Telefon : 0 372 250 08 16 - 17
Faks :   0 372 250 08 20
Adres : Mithatpaşa Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:14 (Ticaret İşhanı )
            Kat: 4   ZONGULDAK
E-posta : zonguldak@aile.gov.tr

(RİZE) ASDEP Personel Alımı Başvuru İlanı

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI
1.Türk vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8-a)Sosyal Hizmet,
8-b)Psikoloji, Sosyoloji,
8-c)Çocuk Gelişimi,
8-d)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
8-e)Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9.ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
    Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların 15.04.2016 tarihi mesai bitimine kadar (08:00-17:00) İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine istenilen belgelerle beraber şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.

  
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler ;
1-Başvuru Formu (Link üzerinden veya İl Müdürlüğümüzden alınabilir) TIKLAYINIZ
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
3-Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir , resmi kurumlar için ibaresi yer alması gerekmektedir.)
4-En az Lisans Diploma fotokopisi (Belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
5-KPSS Sonuç belgesi
6-İkametgah belgesi
7-Sağlık Raporu (Aile Hekimlerinden Alınabilir)

BAŞVURU BİRİMİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Binası ASDEP Başvuru Birimi

Adres      : Hamidiye Mah.Deniz Cad.No:14 Eski Gündoğdu Belediye Binası Kat:3 
                 Gündoğdu/Rize
Telefon    : 0464 213 04 04
                : 0464 213 04 05

MÜLAKAT TARİHİ

Yükleyici firma  ile yapılacak sözleşmeden sonra başvuru yapan adaylara il müdürlüğümüz web sitesinden ve sms yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

(MUĞLA)Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi Personel Alımı Hk.

Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ( 8 kişi – 4 bayan-4 erkek) ve Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ( 4 kişi – 2 bayan, 2 erkek)  bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 12 (6 bayan, 6 erkek) Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları ve Diğer Hususlar
Başvuru Formu(KONYA) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE ASDEP GÖREVLİSİ/DANIŞMA -YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.
 
GENEL BİLGİLER 
 
     Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere özel hizmet alımı yoluyla 50 ASDEP Görevlisi/Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır. Ön başvurular 28 Mart - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, istenen belgeler ile beraber Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  bağlı Meram Sosyal Hizmet Merkezine doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
1-Kimlik Fotokopisi
2- Diploma Fotokopisi
3- KPSS Sonuç Belgesi
4- İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
5- Ehliyet Fotokopisi (tercihen)
6- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
7- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
8- Sağlık raporu (aile hekimliğinden alınabilir)
9- Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI
1-) Türk vatandaşı olmak,
2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4-) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5-) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7-) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8-) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9-) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
10-) İl Müdürlüğümüze bağlı sosyal hizmet merkezlerinde ASDEP görevlisi / Danışma Yönlendirme Personeli olarak çalışmak için başvuracakların Konya ilinde veya bağlı ilçelerinde ikamet etmesi şarttır.
 
 
BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  
Meram Sosyal Hizmet Merkezi:                    Aksinne mah. Pirebi Sok. No:14 Meram / KONYA
Telefon :0332 322 76 69-76 67                    Faks  :  0332 322 4959       E-posta  :meram.shmm@aile.gov.tr 
(KIRŞEHİR) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Aile ve Sosyal Politikalar Kırşehir İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezimize görevlendirilmek üzere 4 Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
 
Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

Ön Başvurular, 28 Mart - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Başvuru Formu ile Aile ve Sosyal Politikalar Kırşehir İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 
Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…

BAŞVURU ŞARTLARI:
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ:

Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0386 262 11 66
Faks: 0386 262 11 67
Adres: Ahi evran Mahallesi 729. Sokak No 7. Rafi Erdal İş Merkezi  - KIRŞEHİR

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI "  (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.
GENEL BİLGİLER 
 
     Aile ve Sosyal Politikalar Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 Danışma-Yönlendirme (ASDEP ) Elemanı alımı yapılacaktır.
    ( 2 Bayan +2 Erkek )  Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme ( ASDEP ) Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
    Başvurular 21 Mart -15  Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Erzincan  İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

             Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
  Telefon  : 0446 214 38 4
   Faks      : 0446 214 8005
                                                                Adres     : İnönü Mahallesi 14. Sokak Eski Adliye Binası Kat 5
              E-posta : erzincan@aile.gov.tr
 


Başvuru Formu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız 

http://erzincan.aile.gov.tr/data/56eff25f369dc5890c5379f3/buyuk/asdep-form.jpg(KARAMAN)
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL DESTEK PROĞRAMI İÇİN PERSONEL İLANIDIR.

         İlgili vatandaşların dikkatine... 

         Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP) 'nın hayata geçirilmesi için Özel Hizmet Alımı yoluyla personel alınacaktır.
       
       Başvurular 20/04/2016 tarihine kadar Müdürlüğümüz Satın Alma Birimine şahsen yapılmalıdır.

       İlan ile ilgili detaylar ekte sunulan teknik şartnamede belirtilmiştir.


(Dosyaya ulaşmak için linke tıklayın)

http://karaman.aile.gov.tr/data/56f391f4369dc514fc968a1b/asdep teknik.docx 
(BAYBURT)  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

          
4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5nci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 (Dört) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
            Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 • Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, aşağıda listelenen belgelerin aslı ile birlikte Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyet belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf 
 • Başvuru Formu

 
http://bayburt.aile.gov.tr/data/56f3d432369dc514fc968eac/BAYBURT asdep (3).docx
 
Ön Başvurular, 01 Nisan 2016 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 22 Nisan 2016 mesai saati bitimine kadardır.
 
BAŞVURU YERİ:
Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Şeyh Hayran Mah Osman Okutmuş Caddesi
 Valilik Ek Binası Kat:3  
 69500 Merkez/BAYBURT
Telefon : 0 (458) 211 46 01                        Faks        : 0 (458) 211 84 90
E-posta adresi :bayburt@aile.gov.tr        
(ANTALYA) 

ASDEP Personel Alımı Başvuru İlanı

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR (Detay için TIKLAYINIZ)
BAŞVURU ŞARTLARI , İSTENEN BELGELER ve YERİ (Detay için TIKLAYINIZ)
ASDEP NEDİR ? NE AMAÇLANIYOR? (Detay için TIKLAYINIZ)
ASDEP BAŞVURU FORMU PDF (Detay için TIKLAYINIZ)
ASDEP BAŞVURU FORMU EXCEL (Detay için TIKLAYINIZ)[KIRKLARELİ)Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Kapsamında İstihdam Edilecek ASDEP Görevlisi Başvuru Formu

ASDEP BAŞVURU FORMU


 

İSTİHDAM BAŞVURUSUNDA BULUNACAK OLAN BİREYLERDE ARANAN NİTELİKLER

 

  • Türk vatandaşı olan,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  • Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
  • ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,

 

(KAHRAMANMARAŞ) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.              4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar  İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Pazarcık) görevlendirilmek üzere 28 Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
 
            Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

            Ön Başvurular, 23 Mart - 20 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi,  KPSS Sonuç Belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Başvuru Formu ile Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar  İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.


BAŞVURU ŞARTLARI:

 1.      Türk vatandaşı olmak,
   
  2.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   
  3.      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
   
  4.      Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
   
  5.      Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
   
  6.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
   
   
  7.      Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
   
  8.      Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
   
  9.      ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.


BAŞVURU EVRAKLARI
 
Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...
 
CV Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız...

BAŞVURU YERİ:

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0 344 215 86 45 / Dahili 284
Faks: 0 344 215 86 47
Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı No:78 Oniki Şubat/Kahramanmaraş(TEKİRDAĞ) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.
          
4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5nci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 12(oniki) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
            Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 • Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, aşağıda listelenen belgelerin aslı ile birlikte Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyet belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf 
 • Başvuru Formu

 
Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…
 
Ön Başvurular, 01Nisan 2016 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 29 Nisan 2016 mesai saati bitimine kadardır.
 
BAŞVURU YERİ:
Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 

 
Adres: Turgut mah. Şht. Yzb. Mayadağlı cad. no:38 süleymanpaşa /                 TEKİRDAĞ
(TOKAT) ASDEP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPACAKTIR.

ASDEP Başvuru Evrakları İçin Tıklayınız

ASDEP/ DANIŞMA YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ  
ASDEP/ DANIŞMA YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 
DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

*** Başvuracak kişilerin öncelikle ASDEP/Danışma Yönlendirme Görevlisi nitekliklerini kontrol edip, nitelikleri uygun olan kişilerin ilgili evrakları eksiksizce doldurarak İl Müdürlüğümüze getirmeleri gerekmektedir. 
(SİNOP) İl Müdürlüğümüzce “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) - Danışma ve Yönlendirme Görevlisi Personeli Alımı Yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER
 
    Aile ve Sosyal Politikalar Sinop İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
   Başvurular 21 Mart - 18 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Sinop İl Müdürlüğümüze doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru Formu
 

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
   Telefon  : 0368 261 52 27
      Faks    : 0368 261 58 39
Adres: Gelincik Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:4 Kat:2 SİNOP
       E-posta  : sinop@aile.gov.tr

(SAMSUN) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.
 
Son başvuru süresi: 22.04.2016 tarihi mesai bitimine kadardır. 
 
Başvuru şartnamesini ve formu indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız. 
   
ASDEP Görevlisi alımı şartnamesii.pdf 
ASDEP FORMM.pdf 


(ARDAHAN) AİLE VE SOSYAL POLİTİKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI

4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Aile ve Sosyal Politikalar Ardahan İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 adet personel alıncaktır. Personel alımına başvurabilmek için üniversitelerin 4 yıllık psikolog, sosyolog, çocuk gelişimi ve sosyal çalışmacı,rehberlik ve psikolojik danışmanlık,aile ve tüketici bilimleri bölümlerinde mezun durumda olması gerekmektedir.Adaylar mülakata alınacak olup,  4 katına kadar mülakata çağrılacaktır.
Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
Ön Başvurular, 21 Mart 15 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Başvuru Formu ile Aile ve Sosyal Politikalar Ardahan İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

http://ardahan.aile.gov.tr/data/56efe7c1369dc5890c537953/ardahan asdep (3).docx
 

BAŞVURU ŞARTLARI:
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ:Ardahan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0478 211 33 44
Faks: 0478 211 57 77
Adres: Kaptanpaşa Mah. İnönü Cad Kat 5 75000/ARDAHAN(TEKİRDAĞ) 

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.
          
4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5nci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 12(oniki) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
            Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 • Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, aşağıda listelenen belgelerin aslı ile birlikte Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyet belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf 
 • Başvuru Formu

 
Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…
 
Ön Başvurular, 01Nisan 2016 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 29 Nisan 2016 mesai saati bitimine kadardır.
 
BAŞVURU YERİ:
Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 

 
Adres: Turgut mah. Şht. Yzb. Mayadağlı cad. no:38 süleymanpaşa /                 TEKİRDAĞ


(SİİRT ) 

İl Müdürlüğümüzce “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) - Danışma ve Yönlendirme Görevlisi Personeli Alımı Yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER
 
    Aile ve Sosyal Politikalar Sinop İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
   Başvurular 21 Mart - 18 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Sinop İl Müdürlüğümüze doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru Formu
 

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
   Telefon  : 0368 261 52 27
      Faks    : 0368 261 58 39
Adres: Gelincik Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:4 Kat:2 SİNOP
       E-posta  : sinop@aile.gov.tr
(ISPARTA )ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alım Duyurusu

Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 64. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi  personel istihdam edilecektir. 
             
İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 21 / 03 / 2016 - 22 / 04 / 2016  tarihleri arasında aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.
İlimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi hizmet alım ihalesi 06.04.2016 tarihinde yapılacak olup ihale sürecinin tamamlanması ve ihaleyi alan firmanın belli olmasından sonra müracaatçıların il müdürlüğümüzle irtibata geçerek ihaleyi alan firmaya da evrakların verilmesi gerekmektedir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olan,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
 9. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
 10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)
 11. Aile Sosyal Destek faaliyetlerinin öncelikle bir kadın, bir erkek olmak üzere en az ikişer kişilik ekiplerce yapılmasını sağlar. Personel temin sürecinde de buna ilişkin tedbir alır.


Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyanların 22 / 04 / 2016 tarihi mesai bitimine kadar diploma fotokopisi, KPSS sonuç formu ve aşağıdaki cv formunu doldurup İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

http://isparta.aile.gov.tr/data/56efb92a369dc5890c537537/ISPARTA BAŞVURU FORMU.docx

Adres:  
Pirimehmet Mah. 107 Cad. No:23  Isparta Merkez  Telefon : 0 ( 246 ) 223 49 40
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

           4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 144 Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
 
            Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

            Ön Başvurular, 18 Mart - 15 Nisan 2016tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Başvuru Formu ile Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 
Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…

BAŞVURU ŞARTLARI:
 
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ:

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0212 511 42 75
Faks: 0212 526 44 49
Adres: Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu /Fatih
 


DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ‘’ AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI’’ (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR.

GENEL BİLGİLER
Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 64. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programını aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi 40 personel istihdam edilecektir.
İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföyçalışmasına teşkil edebilmek için 17.03.2016 - 30.04.2016 tarihleri arasında aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 
BAŞVURU ADRESİ:
Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 Atalar Mahallesi Delikliçınar Meydanı 952 Sokak No:1 Pamukkale/DENİZLİ
( İş Başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir.)


DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE "AİLE VE SOSYAL DESTEK PROGRAMI " ( ASDEP ) KAPSAMINDA ÖRNEK DİLEKÇE

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                                                                    DİYARBAKIR

 

            Bakanlığınız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programı ( ASDEP)  kapsamında İl müdürlüğünüzce alımı yapılacak olan  personel için müracaatımın değerlendirilmesi hususunda;

 

                Gereğini bilgilerinize arz ederim ..../...../2016

 

 

                                                                                                               Adı Soyadı -İmza

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1-İkametgâh,

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),

4-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),

5-Diploma fotokopisi,(  Diplomanın aslı görülüp onaylatılacaktır.)

6-KPSS Sonuç formu (5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015)

7-Yeni çekilmiş  2  adet vesikalık fotoğraf

8-Varsa alanla ilgili sertifika/belgeler (örnek ;Aile Danışmanlığı Sertifikası) 
BURDUR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE "AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI "KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR.

GENEL BİLGİLER 
 
     Aile ve Sosyal Politikalar Burdur İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 Danışma Yönlendirme / ASDEP görevlisi alımı yapılacaktır.
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme / ASDEP görevlisine asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
    Başvurular 17 Mart - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Burdur İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 

                                                                               Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
                                                                                     Telefon  : 0248 233 18 41
                                                                           Adres: Bahçelievler mah. Stadyum cad. no:29 BURDUR
(ARTVİN) ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alımı Duyurusu

          Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 64. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi 8 personel istihdam edilecektir.
          İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 21.03.2016 - 08.04..2016 tarihleri arasında aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
 

 1. Türk vatandaşı olan,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
 9. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
 10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır).


      Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyanların 08.04.2016  tarihi mesai bitimine kadar diploma fotokopisi, KPSS sonuç formu ve Müdürlükten temin edilecek Bilgi Formunu doldurup İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.

Adres     : Çarş Mahallesi, İnönü Caddesi, Ata İş ve Yaşam Merkezi Kat : 3 No :10 Merkez -ARTVİN
Telefon  :  0 466 212 32 82
MUŞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.GENEL BİLGİLER:

Aile ve Sosyal Politikalar Muş İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 18 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.

Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

Başvurular 16-31 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Muş İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.


BAŞVURU ŞARTLARI:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 (Bir) yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

5-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,

6-Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,

7-Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

8-ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.

 

 
Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0(436) 216 40 11
Belgegeçer: 0(436) 216 40 12
Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Millet Caddesi, Fidanlık Mevkii, Merkez / Muş
E-posta: mus@aile.gov.tr

KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

GENEL BİLGİLER 
 
    Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 10 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
    Başvurular 16 Mart - 05 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
   Telefon  : 0274 223 02 32
      Faks    : 0274 225 00 84
                     0274 223 63 54
Adres: Fatih Mh. Fevzi Çakmak Cd. Dsi Karşısı No:1 Kütahya
       E-posta  : kutahya@aile.gov.tr

BAŞVURU FORMU
ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) Kapsamında 20 Personel Alımı Yapılacaktır.  (KAYSERİ) 

     Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 20 personel alımı yapılacaktır. Ön Başvurlar başlamış olup, başvruların  İl Müdürlüğümüz sekreteryasına şahsen yapılması gerekmektedir. Personel alımı için net tarih ileride İl Müdürlüğümüz sitesinde duyurulacaktır.

İşin Konusu
     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesive ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığıAile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel alımı yapılacaktır.
 

İşin Tanımı ve Niteliği
   İnsanların destek taleplerinin karşılanmasına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılmasını ve izlenmesini teminen Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi çalıştırılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda söz konusu elemanlar, görevli oldukları bölgeye dair Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti, sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama ile danışma ve yönlendirme faaliyetlerini yaparakasli işi yapan personellere yardımcı olacak şekilde çalışacaktır.
 


  Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri

  1. Türk vatandaşı olan,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaveya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerimezunları vebu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en azlisans düzeyinde mezun olan,
  9. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türündenen az 60 (altmış) puan alan,
  10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisindenyapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)
  DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE

  "AİLE VE SOSYAL DESTEK PROGRAMI " ( ASDEP )

  KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDE ARANAN  NİTELİKLER

   

  1.      Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmak,

  2.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3.      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  4.      Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,

  5.      Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

  6.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak.

  7.      Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,

  8.      Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

  9.      ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

  10.  Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak ASDEP  Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)

  11.  Başvurular 20/03/2016 ile 10/042016 tarihleri arasında  şahsen veya posta yolu ile Diyarbakır Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

  12.  Başvuru yaparken aşağıda belirtilen belgelerle birlikte  müracaat edilecektir.

              1-Dilekçe ( Kurumdan alınacak)

              2- İkametgâh,

              3 -Nüfus cüzdanı fotokopisi,

              4- Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),

              5-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),

              6-Diploma fotokopisi,(  Diplomanın aslı görülüp onaylatılacaktır.)

              7-KPSS Sonuç formu (5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015)

              8-Yeni çekilmiş  2  adet vesikalık fotoğraf

              9-Varsa alanla ilgili sertifika/belgeler (örnek ;Aile Danışmanlığı Sertifikası)

   

  ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alımı Duyurusu!!!  (ADANA)

  Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 64. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi 36 personel istihdam edilecektir.
   
  İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 21.03.2016-31.03.2016 tarihleri arasında aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.
   
  BAŞVURU ŞARTLARI
  1. Türk vatandaşı olan,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
  9. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
  10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)
  Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyanlar 31.03.2016  tarihi mesai bitimine kadar diploma fotokopisi, KPSS sonuç formu ve ekteki cv formunu doldurup İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
   
  CV Formu İçin TIKLAYINIZ
   
  Adres: 
   
  Kenan Evren Bulvarı Toros Mahallesi 78029 Sokak No:3
  Çukurova /ADANA


  Telefon : 0 ( 322 ) 458 84 24  İZMİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

  GENEL BİLGİLER 
   
       Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 40 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
      Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
      Başvurular 14 Mart - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
   
   
  BAŞVURU ŞARTLARI 
   
  1)Türk vatandaşı olmak,
  2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
  5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
  7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
  8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
  9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
   

  İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
     Telefon  : 0232 446 33 52
        Faks    : 0232 441 53 05
  Adres: Gazi Bulvarı No: 97 Çankaya / İZMİR
         E-posta  : izmir@aile.gov.tr
  ASDEP DUYURUSU   (BİTLİS)

  BASIN DUYURUSU

  Aile Sosyal Destek Programı  (ASDEP) Kapsamında, Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı; Adilcevaz, Tatvan ve Bitlis (Merkez) Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere,  nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 16 (Onaltı)  Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, hizmet alımı yolu ile çalıştırılacaktır.

  Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi olarak çalıştırılacak personelin nitelikleri:
  1.            Türk vatandaşı olan,
  2.            Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3.            Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin   güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4.            Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5.            Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6.            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  7.            Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8.            Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
  9.            ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
  Müracaat edecek kişilerin 08/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar (Diploma, KPSS P3 puan çıktısı ile birlikte) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Kamuoyuna duyurulur.
  Aile Sosyal Destek Programı Kapsamında Personel Alımı Yapılacak  (GÜMÜŞHANE)

  DUYURU

  Bakanlığımız Tarafından Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi amacı ile personel alımı için Teknik Şartname bilgileri aşağıdaki gibidir.
  Müracaatlar  İl Müdürlüklerince alınacaktır.

  İŞİN KONUSU
         Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kanunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmasına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkanların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel temini işidir.
  ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLERİ
  1.Türk vatandaşı olan,
  2.Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3.Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmayan,
  4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl sağlığı olmayan,
  7.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile veTüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
  9.ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS 3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
  10.Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının %50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)


  Yorumlar - Yorum Yaz


  HABERLER