Eğitimci

ALİ ALPASLAN

BURSLAR
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam234
Toplam Ziyaret2110237

TYT ve AYT Konuları

 AYT Edebiyat Konuları

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler 

AYT Coğrafya-1 Konuları

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

AYT Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Polinomlar
 • Mantık
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral 

AYT Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği

 

 TYT Coğrafya Konuları [YKS]                

DOĞAL SİSTEMLER

Doğa ve İnsan

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

İklim Bilgisi

Yerin Şekillenmesi

Doğanın Varlıkları

BEŞERİ SİSTEMLER

Beşeri Yapı

Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Geçim Tarzları

MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri

Türkiye İklimi ve Özellikleri

Türkiye’nin Doğal Varlıkları

Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

Bölge Türleri ve Sınırları

Konum ve Etkileşim

Coğrafi Keşifler

ÇEVRE ve TOPLUM

Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim

Doğal Afetler

 TYT Tarih Konuları [YKS]

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası

 

 TYT Türkçe Konu Başlıkları

1) Sözcük Anlamı

2) Söz Yorumu

3) Deyim ve Atasözü

4) Cümle Anlamı

5) Cümle Yorumu

6) Paragrafta Anlatım Teknikleri

7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce

8) Paragrafta Yapı

9) Paragrafta Yardımcı Düşünce

10) Ses Bilgisi

TYT Felsefe Konuları 

  • Felsefe’nin Konusu
  • Bilgi Felsefesi
  • Varlık Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Sanat Felsefesi
  • Din Felsefesi
  • Siyaset Felsefesi
  • Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü Konuları 

  • Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
  • İnsan ve Din
  • İslam ve İbadetler
  • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
  • Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
  • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
  • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
 • FİZİK (TYT)

  • KUVVET - VEKTÖR
  • KUVVET - VEKTÖR - DENGE
  • PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ
  • AĞIRLIK MERKEZİ
  • BASİT MAKİNELER
  • MADDE VE ÖZELLİKLERİ
  • TERAZİLER
  • KALDIRMA KUVVETİ
  • KATI BASINCI
  • SIVI BASINCI
  • GAZ BASINCI
  • ISI SICAKLIK
  • GENLEŞME
  • DOĞRUSAL HAREKET
  • DİNAMİK
  • İŞ - ENERJİ
  • DURGUN ELEKTRİK
  • ELEKTRİK AKIMI
  • LAMBA VE PARLAKLIK
  • MIKNATIS
  • TRANSFORMATÖR
  • GÖLGE
  • DÜZLEM AYNA
  • KÜRESEL AYNA
  • KIRILMA
  • MERCEKLER
  • RENK
  • DALGALAR VE SES

  FİZİK (AYT)

  • FIZIK BILIMINE GIRIŞ
  • VEKTÖR-KUVVET VE KUVVET DENGESI
  • TORK
  • AĞIRLIK MERKEZI
  • BASIT MAKINELER
  • MADDE VE ÖZELLIKLERI
  • SIVILARIN KALDIRMA KUVVETI
  • BASINÇ
  • ISI VE SICAKLIK
  • GENLEŞME
  • DOĞRUSAL HAREKET
  • BAĞIL HAREKET
  • DINAMIK
  • ATIŞLAR
  • İŞ ENERJI
  • DÖNME HAREKETI
  • BASIT HARMONIK HAREKET
  • İTME-MOMENTUM
  • KÜTLE ÇEKIMI -KEPLER KANUNU- BÜYÜK PATLAMA
  • IŞIK VE GÖLGE
  • DÜZLEM AYNA
  • KÜRESEL AYNALAR
  • KIRILMA VE RENKLER
  • MERCELER VE AYDINLANMA
  • ELEKTROSTATIK
  • ELEKTRIK ALAN- ELEKTRIKSEL POTANSIYEL VE İŞ
  • YÜKLÜ PARÇACIKLARIN HAREKETI
  • ELEKTRIK AKIMI VE DEVRELER
  • TEMEL DALGA BILGILERI
  • YAY DALGALARI
  • SU DALGALARI
  • SES VE DEPREM DALGALARI
  • MANYETIZMA
  • ELEKTROMANYETIK İNDÜKSÜYON
  • SIĞAÇLAR
  • ALTERNATIK AKIM VE TRANSFORMATÖR
  • DALGA MEKANIĞI (KIRINIMGIRIŞIM-DOOPLER)
  • ELEKTROMANYETIK DALGALAR
  • FOTOELEKTRIK VE COMPTPN OLAYI
  • ÖZEL GÖRELILIK
  • ATOM MODELLERI
  • ATOM ALTI PARÇACIKLAR
  • RADYOAKTIVITE
  • MODERN FIZIĞIN TEKNOLOJIDEKI UYGULAMALARI

 

KİMYA (TYT)

 • KİMYANIN GELİŞİMİ
 • BİLEŞİKLER
 • KİMYASAL DEĞİŞİMLER
 • KARIŞIMLAR
 • HAYATIMIZDA KİMYA
 • ATOMUN YAPISI
 • ENDÜSTRİ'DE VE CANLILARDA ENERJİ
 • HAYATIMIZDA KİMYA
 • KİMYA HER YERDE
 • PERİYODİK CETVEL
 • MOL VE HESAPLAMALAR

KİMYA (AYT)

 • MODERN ATOM TEORISI
 • KIMYASAL HESAPLAMALAR
 • GAZLAR
 • SIVI ÇÖZELTILER
 • KIMYA VE ENERJI
 • TEPKIMELERDE HIZ
 • KIMYASAL DENGE
 • SIVI ÇÖZELTILERDE DENGE
 • KIMYA VE ELEKTRIK
 • KARBON KIMYASINA GIRIŞ
 • ORGANIK BILEŞIKLER
 • HAYATIMIZDAKI KIMYA

TYT Biyoloji Konuları

 • Biyoloji Bilimi
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
 • Hücrenin Yapısı ve İşlevi
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
 • Üreme
 • İnsanda Üreme Sistemi
 • Kalıtım
 • Modern Genetik Uygulamaları
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Dünyamız
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
 • Solunum
 • İnsan Fizyolojisi (Sistemler)

 

HABERLER