Eğitimci

ALİ ALPASLAN

BURSLAR
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi25
Bugün Toplam219
Toplam Ziyaret2100476

LGS Tercihlerinde Sık Sorulanlar ve Cevapları

 

Tercih    ve    yerleştirme   işlemleriyle   ilgili   duyuruların   takibini   nerden   yapmalıyım? Tercih veyerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyurulara http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca bu süreçte yapılması gereken işlemlerle ilgili herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de bilgi alınabilir.

 

Okul Adları, Tercih Kodları ve 2018 Yılı Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere nasıl ulaşabilirim?

2019 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Rehberleri https://e-okul.meb.gov.tr adresinde yayınlandı.

 

Orta Öğretim Kurumlarına Tercihler hangi tarihler arasında ve hangi adresten yapılacaktır?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden 01-12 Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri ara- sında yapılacaktır.

 

Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılması zorunlu mudur?

Tercihler belirlendikten sonra mezun olunan ortaokul veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortao- kulu müdürlüğüne başvurularak, okul müdürlüğüne 01-12 Temmuz tarihleri arasında onaylatmak ve tercihlerin bir çıktısını imza karşılığında almak zorunludur.

 

Tercih başvurumu onaylattırdım. Düzeltme yapabilir miyim?

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için kılavuzda belirtilen 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptali talebinde bulunabilecektir. Okul müdürlüğü tarafından düzeltme işlemi için açılan tercih başvuruları öğrenci/veli tarafından düzeltile- rek kaydedildikten sonra okul müdürlüğü tarafından onaylanması ve onaylı tercih bilgilerinin veli im- zalı nüshasının alınması gerekmektedir.

 

Tercih danışmanlığı hizmeti verilecek mi?

01-12 Temmuz 2019 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyo- nunda oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonları tarafından talep eden öğrencilere tercih danış- manlığı hizmeti verilecektir.

 

Merkezi Yerleştirmede öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek için hangi hizmetler sunuluyor?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 Merkezi Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin tercihlerine rehber- lik etmek üzere 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi geliştirilmiştir. e-Okul platformunda yer alan bu araç ile öğrenciler istedikleri il ve ilçede, belirledikleri yüzdelik dilimler arasında merkezi sınavla öğrenci alan okulları ve bu okullarla ilgili detaylı bilgileri ko-


 

layca görebilmektedir. İki giriş seçeneğine sahip olan Tercih Rehberine öğrenciler kişisel bilgileri ile giriş yaptığında Türkiye geneli ve il düzeyindeki yüzdelik dilimlerini görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılında merkezi sınav puanıyla öğrenci olan okulların 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri paylaşılmıştır.

 

Yerel Yerleştirmede öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek için hangi hizmetler sunuluyor?

Öğrencilerin Yerel Yerleştirme kapsamında yapacakları tercihlere rehberlik etmek amacıyla 2019 Ye- rel Yerleştirme Tercih Rehberi e-Okul platformunda geliştirilmiştir. Öğrenciler bu rehbere kişisel bil- gileri ile giriş yapmakta ve ikamet adreslerine göre tercih edebilecekleri okullar “Kayıt Alanı”, “Komşu Kayıt Alanı” ve “Diğer Kayıt Alanı” şeklinde gruplandırılmaktadır. Öğrenciler Yerel Yerleştirme kapsa- mında tercih edebilecekleri okulların detaylı bilgilerine de bu rehber aracılığıyla ulaşabilmekte ve okul türlerine göre filtreleme yapabilmektedir.

 

Yurtdışında sınava giren öğrenciler tercihlerini nasıl yapacaklardır?

Yurt dışında sınava giren öğrenciler e-Okul sisteminde kayıtlı ise https://e-okul.meb.gov.tr adresin- den tercihlerini yapacak ve okul müdürlüklerine onaylatacaktır. Yurt dışında sınava girip e-Okul siste- minde kayıtlı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini Ortaöğ- retime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurtdışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek-2” formunu doldurarak yapacaktır.

 

Özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler tercih yapabilecek mi?

Özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettir- meleri durumunda tercihte bulunabileceklerdir.

 

Özel okula kesin kayıt yaptıran bir öğrenci yerleştirmeye esas nakil döneminde tercihte bulunabilir mi?

Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler yerleştirmeye esas nakil dö- neminde tercihte bulunabilirler.

 

Yerel Yerleştirme nedir?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.


 

Yerel Yerleştirmede kaç tercih yapılabilir?

Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

 

Yerel Yerleştirmede tercihler nasıl yapılacak?

Yerel Yerleştirmede tanınan 5 (beş) tercih hakkının tamamını kullanmak zorunlu değildir. Ancak 5 (beş) tercih hakkının tamamının kullanılması yerleşme ihtimalinizi artıracaktır. Yerel Yerleştirmede tercihlerden ilk 3 (üç) okulun Kayıt Alanından seçilmesi zorunludur. Öğrenciler aynı okul türünden en fazla 3 (üç) okulu tercih edebileceklerdir.

 

Denizcilik Alanı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih etmek istiyorum. Sağlık Raporu almam gerekli mi?

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan okulları tercih etmek is- teyen öğrencilerin, resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının denizcilik öğreni- mine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” alması gerekmektedir.

 

Yerel Yerleştirmede tercih edilen okullara yerleştirmede Kayıt Alanı, Komşu Kayıt Alanı, Diğer Kayıt Alanı etkisi nedir?

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Komşu Kayıt Ala- nındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

 

Yerel Yerleştirme nasıl yapılacaktır?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlük- lerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl- sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

 

Merkezi Yerleştirme nedir?

Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları- na tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.


 

Merkezi Yerleştirmede tercih yapabilmek için yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu mudur?

e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleş- tirme tercihi yapması zorunludur.

 

Öğrenciler, merkezi sınav puanına  göre  öğrenci  alan  okullardan  kaç  tercih  yapabilirler? Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak ka- yıt işlemini tamamladıktan sonra, merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecektir.

 

Merkezi Yerleştirme nasıl yapılacak?

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tari- hine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

 

Merkezî Sınavla ve Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil döneminde Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan bir okulu tercih ettiklerinde kayıt alanı ve okul türü ile ilgili bir kısıtlamaya tabi olacak mı?

Merkezî sınavla öğrenci alan okullara veya Yerel Yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullara yer- leşen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil döneminde kayıt alanı veya okul türü kısıtlamasına tabi olmamaktadırlar.

 

Pansiyonlu okul tercihinde bulunmak zorunlu mudur?

Pansiyonlu okul tercihi yapmak zorunlu değildir. Öğrenci isterse bu bölümden de aynı okul türünden en fazla 3 (üç) okulu seçmek üzere 5 (beş) tercih yapabilir.

 

Pansiyonlu Okullara Yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerel Yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen ve boş kontenjanı kalan pansiyonlu okulları tercih eden öğrenciler, pansiyonun kız ve/veya erkek kontenjanını ve Yerel Yerleştirme sonu- cunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde yerleştirilir. Ancak yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.


 

Kaç grupta tercih yapılacaktır?

Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere öğrenciler 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğ- renciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

 

Yerleştirme önceliği tercih grupları arasında nasıl yapılacaktır?

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihlerinden birine yerleşmiş ise Yerel Yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca Yerel Yerleştirme ter- cihleriyle bir okula yerleşmiş ise, Pansiyonlu Okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

 

Mülakat Sınavıyla Öğrenci Alacak Özel Program ve Proje Uygulayan Meslekî ve  Teknik Anadolu Liselerinden birine yerleştirildim. Mülakat sınavına  katılmak  zorunda  mıyım? Merkezî sınav puanı ve mülakat ile öğrenci alan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin yiyecek ve içe- cek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarını tercih edecek öğ- rencilerin merkezî yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekir.

 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri nasıl olacak?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, merkezî sınav puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2019/2020 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

 

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

 

Yerleştirmeye esas  nakillerde  boş  kontenjan  yoksa  nakil  başvuru  yapabilecek  miyim? Nakil başvuruları, yerleştirmeye esas nakil başvurularında okulların boş kontenjanları dinamik olarak değiştiği için tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

 

Yerleştirmeye   esas  nakil  işlemleri  için  tercih  başvuruları  ne  zaman  yapılacaktır? Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 29 Temmuz-02 Ağustos 2019 ve 05-08 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde öğrenci- ler, her okul türünden en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

 

Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaklardır?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

HABERLER